Tài khoản:

Tong Duc Tung
7043557
BLZ:20070024
Deutsche Bank

Đào Thị Bích Hường
025704060076799
NH TM CP QTChúng tôi là ai?

MÁI ẤM VIỆT ĐỨC là một tổ chức từ thiện phi chính phủ,phi lợi nhuận,phi tôn giáo với sự tham gia ,đóng góp của các cá nhân, tổ chức tại Đức và Việt Nam có tâm nguyện thiện lành,nhằm chia sẻ và gánh vác một phần nhỏ trách nhiệm đối với xã hội trong việc chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho các trẻ em mồ côi,tàn tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,không còn nguồn nuôi dưỡng từ người than và gia đình,góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của các em,xây dựng và giáo dục cho các em có lối sống lành mạnh,phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần,với tiêu chí “Lá lành đùm lá rách”