Tài khoản:

Tong Duc Tung
7043557
BLZ:20070024
Deutsche Bank

Đào Thị Bích Hường
025704060076799
NH TM CP QTCộng tác

MAVĐ là hội từ thiện mở, có thể hợp tác với cá nhân, hội đoàn, doanh nghiệp để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh tại chính địa phương của họ.