Tài khoản:

Tong Duc Tung
7043557
BLZ:20070024
Deutsche Bank

Đào Thị Bích Hường
025704060076799
NH TM CP QT

HỘI TỪ THIỆN-KHUYẾN HỌC

MÁI ẤM VIỆT ĐỨC

ĐIỀU LỆ

§1 Tên và trụ sở:
- Hội được mang tên Hội Từ thiện-Khuyến học MÁI ẤM VIỆT ĐỨC
- Hội đang xin e.V. tại toà án Berlin và sẽ tên là MÁI ẤM VIỆT ĐỨC e.V.
- Trụ sở của hội đặt tại Berlin
§2 Mục đích:
Là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận với mục đích Khuyến học và Từ thiện
KHUYẾN HỌC:
- Giúp đỡ con em trong cộng đồng gặp khó khăn trong quá trình học tập cũng như hội nhập tại Đức:
+ Tổ chức cho con em sinh hoạt nhóm, theo chuyên đề như Văn hoá-Nghệ thuật; Khoa học-Kỹ thuật...
+ Bổ túc học tập( Nachhilfe )
+ Tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ, trẻ em
+ Tổ chức hội thảo, thuyết trình theo chuyên đề như Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, Tôn giáo...
+ Tư vấn chọn trường, định hướng ngành nghề
+ Tư vấn tìm hỗ trợ, học bổng của nhà nước cũng như của các tổ chức khác
+ Tư vấn du học, thực tập tại các nước ngoài Đức
+ Chia sẻ với các bậc cha mẹ kinh nghiệm giáo dục hội nhập, phương pháp học tập hiệu quả
- Góp phần thúc đẩy tương quan Văn hoá, Giáo dục giữa hai nước Việt-Đức:
+ Tổ chức cắm trại, du lịch, tụ hội con em trong cộng đồng khắp nơi về trại hè Berlin (kể cả từ Việt nam)
+ Tư vấn du học cho sinh viên Việt nam có nhu cầu học tập tại Đức
+ Giữ gìn bản sắc dân tộc cho con em trong cộng đồng
+ Quảng bá văn hoá Việt tới các bạn bè Đức qua việc tổ chức sự kiện, triển lãm...
+ Thắt chặt mối quan hệ, cùng cộng tác với các hội đoàn Việt cũng như Đức
TỪ THIỆN: với tiêu chí „Giúp trực tiếp, giúp hiệu quả“
Nhận quyên góp bằng tiền, bằng hiện vật(cũ, mới), sách vở, quần áo cho trẻ em nghèo ở Việt nam, đặc biệt là trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa
Cùng điều hành, đóng góp tài chính cho trung tâm nuôi trẻ mồ côi mang tên MÁI ẤM VIỆT ĐỨC-CHÙA THỌ AM
Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo
Phát triển dự án Bảo trợ Hàng tháng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với 10€/tháng
§3 Qũi hội:
Hội không theo đuổi mục đích chính là làm kinh tế. Qũi hội chỉ được sử dụng cho mục đích Khuyến học và Từ thiện nói trên
§4 Hội viên: Là những người có cùng tâm nguyện xây dựng và phát triển hội được kết nạp sau khi có đơn xin ra nhập
§5 Tổ chức của hội:
Ban chấp hành gồm chủ tịch, phó chủ tịch và thủ quĩ
Bầu ban chấp hành 3 năm một lần
Ban chấp hành làm việc tự nguyện không lương
§6 Họp hội viên: 1 năm một lần
§7 Hội phí: 5€/tháng
§8 Đại diện tại Việt nam: tại Hà nội
§9 Giải thể hội: Hội có thể giải thể khi có ¾ số phiếu tán thành