Tài khoản:

Tong Duc Tung
7043557
BLZ:20070024
Deutsche Bank

Đào Thị Bích Hường
025704060076799
NH TM CP QTHoạt động gây quỹ

-Gom hiện vật bán đấu giá.

-Ống tre tiết kiệm:

MÁI ẤM VIỆT ĐỨC cũng sẽ gửi đến các bạn những ống tre tiết kiệm (cho cá nhân và doanh nghiệp) “Góp gió thành bão” ,chỉ từ 1,2 cent, với thời gian sẽ thành một món tiền không nhỏ. Con cháu chúng ta cũng được đóng góp phần nhỏ bé của mình và trở nên sớm có lòng nhân ái ,biết chia sẻ cùng đồng loại.

-Tổ chức sự kiện.