Tài khoản:

Tong Duc Tung
7043557
BLZ:20070024
Deutsche Bank

Đào Thị Bích Hường
025704060076799
NH TM CP QTQuyên góp

Nhận quyên góp dưới mọi hình thức.Có thể là một món tiền nhỏ hay quần áo,sách vở,đồ chơi ,vật dụng hang ngày còn giá trị sử dụng.

Với 250 000 đến 500 000/tháng bạn có thể giúp các em không những mua sách vở quần áo mà còn có những bữa cơm ấm tình người.

MÁI ẤM VIỆT ĐỨC cũng sẽ gửi đến các bạn những ống tre tiết kiệm (cho cá nhân và doanh nghiệp) “Góp gió thành bão” ,chỉ từ 1,2 cent, với thời gian sẽ thành một món tiền không nhỏ. Con cháu chúng ta cũng được đóng góp phần nhỏ bé của mình và trở nên sớm có lòng nhân ái ,biết chia sẻ cùng đồng loại.