ton chi hoat dong

Tài khoản:

Tong Duc Tung
7043557
BLZ:20070024
Deutsche Bank

Đào Thị Bích Hường
025704060076799
NH TM CP QT


Tôn chỉ hoạt động

Đặt hiệu quả, minh bạch lên hàng đầu “Trao tận tay,giúp tận nơi”

  • Chúng tôi làm việc hoàn toàn không lương,đảm bảo từng cent tới những mảnh đời bất hạnh.
  • Các cộng tác viên ở Việt Nam xác minh tận nơi,giúp đỡ,trao quà tận tay người cần được giúp đỡ.
  • Công khai báo cáo tài chính,các hoạt động gây quỹ,trao quà…trên trang Web bằng cả hình ảnh.
  • Các em nhận được bảo trợ hàng tháng sẽ gửi ảnh,báo cáo kết quả học tập 6 tháng một lần cho nhà tài trợ.
  • Các cộng tác viên ở Việt Nam cũng thường xuyên theo dõi từng bước tiến của các em, nếu hoàn cảnh khó khăn đã qua ,số tiền tài trợ sẽ được chuyển đến những em khác có hoàn cảnh khó khăn hơn, tất nhiên chỉ với sự đồng ý của nhà tài trợ.