Tài khoản:

Tong Duc Tung
7043557
BLZ:20070024
Deutsche Bank

Đào Thị Bích Hường
025704060076799
NH TM CP QT


Địa chỉ MÁI ẤM VIỆT ĐỨC

Đỗ Thu Hà

Erich-Kurzstr. 5/8.02 , 10319 Berlin Germany

(+49) 30 510 54487

Telefon: (+49) 1522 760 9928

Email : thuhado69@yahoo.de


Mathias Rühle

Telefon: (+49) 176 678 84511

Email : allesgutevnn@yahoo.deĐại diện của MÁI ẤM VIỆT ĐỨC tại Việt Nam :

Đào Thị Bích Hường

số 10 ngõ Cát Linh ,Hà Nội

Telefon: 0913321248

Email : Huong.law@gmail.com